امروز شنبه 6 آذر 1400

به وب سایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین معماراستان اصفهان خوش آمدید

نامه های ارسالی

 

 ردیف      تاریخ                شماره نامه   گیرنده          سازمان      موضوع پیوست
 1  92/07/10    92/7-01  مهندس بکایی
ریاست موسسه آموزش عالی دانش پژوهان اصفهان
اعلام آمادگی بعنوان حامی درهمایش معماری داخلی ودکوراسیون  ندارد 
 2  92/07/13  92/7-02     مهندس نوروزیان  ریاست انجمن صنفی معماری قزوین معرفی نمایندگان اعزامی به همایش  ندارد 
 3  92/08/14   92/8-01    مهندس تاکی ریاست گروه تخصصی نظام مهندسی اصفهان  دعوت به حضور در جلسه انجمن  ندارد 
 4  92/08/19   92/8-02    مهندس مدنی   ریاست دانشکده فنی مهاجراصفهان
درخواست همکاری جهت برگزاری
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی
ندارد 
 5  92/08/26   92/8-03    دکتر امینی  ریاست دانشگاه هنر اصفهان
درخواست همکاری جهت برگزاری
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی 
ندارد
 92/09/10  92/2-03  دکتر زرگر پور استاندار اصفهان  درخواست جلسه مشترک با انجمن   ندارد
 92/09/10  92/2-04  دکتر سقاییان نژاد شهردار اصفهان  درخواست جلسه مشترک با انجمن   ندارد
 8  92/09/10  92/2-05  مهندس کسائیان ریاست اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی اصفهان  درخواست جلسه مشترک با انجمن  ندارد 
 9  92/11/14  92/2-06 مهندس محمودزاده   ریاست راه وشهرسازی درخواست جلسه مشترک با انجمن  ندارد 
 10  92/09/10  92/2-07  مهندس امینی  شورای شهر اصفهان درخواست جلسه مشترک با انجمن  ندارد 
11   92/10/01 92/2-08  دکتر پزشکی  ریاست نظام مهندسی اصفهان  درخواست جلسه مشترک با انجمن  ندارد  
12  92/10/01  92/2-09  مهندس مصلحی  مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری اصفهان  عودت تجهیزات اداری انجمن ندارد  
 13 92/10/01  92/2-10  دکتر پزشکی   ریاست نظام مهندسی اصفهان دارد 
 14  92/10/17 92/2-11  دکتر مسعود  معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه هنر اصفهان
دارد
15  92/10/18   92/2-12 میرجمالی 
دبیر اجرایی جشنواره روز ملی مهندسی 
اعلام همکاری با دبیرخانه جشنواره ندارد 
16  92/10/28  92/2-14  دکتر پزشکی   ریاست سازمان نظام مهندسی اصفهان درخواست مجدد تشکیل جلسه ندارد 
 17  92/11/09 92/2-15   دکتر ناظری  معاونت پژوهش و فناوری 
دانشگاه هنر اصفهان
دارد  
18   92/11/12 92/2-16  دکتر مظفر انصاری  ریاست  سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان اصفهان  درخواست جلسه مشترک با انجمن  دارد  
 19  92/11/12

----

 مهندس کسائیان  ریاست اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی اصفهان رونوشت نامه صنعت ، معدن (16) 

دارد 

20 92/11/12 92/2-17 دکتر پزشکی ریاست نظام مهندسی اصفهان  رسیدگی به شکایت انجمن از دلالان   ندارد
21  92/11/27  92/2-18 مهندس انگبینی  هیأت مدیره قبلی انجمن   قدردانی از زحمات و استقبال از ایده ها و نظرات  ندارد 
22   92/11/27 92/2-19 مهندس شماعی زاده  هیأت مدیره قبلی انجمن   قدردانی از زحمات و استقبال از ایده ها و نظرات   ندارد  
23  92/11/13  92/2-20  مهندس اعلایی ریاست نظام مهندسی یزد  درخواست شماره تلفن معماران و اطلاعات تشکل های صنفی  ندارد  
24  92/11/13  92/2-21  مهندس رجبی  ریاست نظام مهندسی فارس  درخواست شماره تلفن معماران و اطلاعات تشکل های صنفی   ندارد  
25   92/11/13 92/2-22   مهندس باقری
ریاست نظام مهندسی چهارمحال بختیاری 
درخواست شماره تلفن معماران و اطلاعات تشکل های صنفی    ندارد  
 26 92/11/13  92/2-23   مهندس سهمگین
ریاست نظام مهندسی کهگیلویه وبویراحمد
درخواست شماره تلفن معماران و اطلاعات تشکل های صنفی    ندارد  
27  92/11/23  92/2-24  -----  ریاست بانک آینده 
اعلام کد رهگیری اداره کار انجمن برای انجام عملیات بانکی 

دارد

28   92/11/26 92/2-25   مهندس صراف زاده دبیر کانون معماری ایران  دارد 
 29  92/11/27 92/2-26  مهندس طرفه  معاونت عمرانی استانداری  درخواست  جلوگیری از انجام خدمات معماری توسط سایر گروهها  ندارد  
 30  92/11/27  92/2-27 دکتر پزشکی  ریاست نظام مهندسی اصفهان  درخواست برخورد قانونی با دلالان   ندارد 
31  92/11/27  92/2-28  مهندس محمودزاده  ریاست راه وشهرسازی  رونوشت نامه معاونت عمرانی  استانداری ( 26 )   ندارد 
 32  92/11/29 92/2-29  -----   سازنده مهر انجمن مهر وپرچم انجمن  ندارد  
 33  93/01/18  92/2-30 دکتر زرگر پور     استاندار اصفهان   درخواست مجدد تشکیل جلسه  ندارد  
 34 93/01/30   92/2-31 دکتر مظفر انصاری  ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت اصفهان  درخواست تشکیل جلسه جهت تاسیس اتحادیه (پیرو مذاکرات تلفنی) ندارد  
35   93/02/30 92/2-32  مهندس محمودزاده   وزارت راه و شهرسازی اصفهان پیگیری منع احداث خیابان آقانورا...   دارد 
36  93/02/03  92/2-33  مهندس کلباسی   مدیرکل صداوسیما مرکز اصفهان درخواست پوشش خبری همایش روز معمار   دارد 
 37 93/02/07  92/2-34   مهندس صراف زاده  دبیرکانون معماری ایران  معرفی نفرات شرکت کننده در همایش تبریز  ندارد 
 38  93/02/08 92/2-35  دکتر پزشکی  ریاست سازمان نظام مهندسی اصفهان  قدردانی از همکاری در برگزاری همایش روز معمار  ندارد 
39  -----  92/2-36  دکتر پزشکی  ریاست سازمان نظام مهندسی اصفهان   درخواست برگزاری جلسه (پیرو مذاکرات)  ندارد 
40   93/02/08 92/2-37  دکتر پزشکی  ریاست سازمان نظام مهندسی اصفهان   درخواست الزام نظارت معماری در ساختمانها   ندارد
41  93/02/08  92/2-38   دکتر پزشکی ریاست سازمان نظام مهندسی اصفهان   شکایت از پدیده دلالی و درخواست برخورد قانونی  ندارد 
42   93/02/13 92/2-39  مهندس حاجی پور  ریاست اتاق بازرگانی ایران  درخواست تاسیس اتحادیه   ندارد
 43 93/02/17  92/2-40   مهندس کلباسی مدیرکل صداوسیما مرکز اصفهان  اعلام آمادگی برگزاری مسابقه طراحی   ندارد
44  93/02/17  92/2-41  مهندس جعفری  مدیر سازمان نوسازی و بهسازی  اعلام آمادگی جهت همکاری با آن سازمان  ندارد 
 45  93/03/10 92/2-42  دکتر زرگرپور  استاندار اصفهان  آمادگی برای ساخت مستند تلویزیونی درخصوص معماری ندارد 
46  93/03/12  92/2-43  ------  مدیرشرکت طراحی سایت  اعلام بررسی قرارداد طراحی وبسایت  ندارد 
47  93/08/20  92/2-44  ------  شرکتهای تولیدکننده مصالح تجهیزات و خدمات ساختمانی  دعوت به ارائه تبلیغات در سایت انجمن   ندارد
48   93/07/16 92/2-46  ------  مدیریت شرکت توسعه و بهبود معرفی نامه پرسنل انجمن برای شرکت در همایش  ندارد 
49  93/08/05  92/2-47  دکتر پزشکی  ریاست سازمان نظام مهندسی اصفهان    درخواست برگزاری جلسه (راههای انتخاب طراح معمار در سایت) ندارد 
50   93/08/05 92/2-48   مهندس نوروزیان ریاست کانون معماران ایران  جواب نامه دعوت به سمپوزیوم قزوین   ندارد
51   93/08/06 92/2-49   ------- مدیریت کانون انجمن های صنفی اصفهان  معرفی نامه برای دریافت شناسه ملی   ندارد
52   93/08/08 92/2-50  مهندس کلباسی  مدیرکل صداوسیما مرکز اصفهان   پاسخ نامه مربوط به برگزاری مسابقه طراحی   ندارد
 53 93/08/17  92/2-51   مهندس احمدیه  ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت اصفهان  درخواست مجدد تاسیس اتحادیه  دارد  
 54 93/08/11  92/2-52  ------  مجتمع تولیدی اصفهان آلفام  دعوت به ارائه تبلیغات در سایت انجمن  دارد  
 55 93/08/20 92/2-53  دکتر پزشکی ریاست سازمان نظام مهندسی اصفهان  تشکر و قدردانی از بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسان عضو  ندارد 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

حامیان انجمن
آمار بازدید
بازدید امروز : 10نفر
بازدید دیروز : 41 نفر
بازدید کلی : 104793 نفر
افراد آنلاین : 1 نفر
IP شما :52.205.167.104

شرکت فن آوران اطلاعات ترنج

قدرت گرفته از

نرم افزار مدیریت محتوای ترنج / ترنج سی ام اس

کلیه حقوق محفوظ است 1386-1393